Versio: 2018-05-25

KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ


 • ROCKWAY (palvelu) on Internet-sivusto osoitteessa www.rockway.fi. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa ROCKWAY Oy:n (palveluntarjoaja) ja palvelun käyttäjän (käyttäjä) välillä.
 • Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata käyttöehtoja, palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjä palvelusta korvaamatta jo maksettua tilausta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia ja lisäyksiä näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta.
 • ROCKWAY takaa tuen vain seuraavien selainten uusimmille versioille: Mozilla Firefox, Google Chrome ja Microsoft Internet Explorer.
KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


 • ROCKWAY-palveluun rekisteröityminen on ilmaista, eikä rekisteröityminen velvoita käyttäjää tekemään maksullisia tilauksia palveluun.
 • Käyttäjän palveluun antamien tunnistetietojen tulee olla ajan tasalla ja totuudenmukaisia.
 • Käyttäjän tulee noudattaa palvelussa hyviä tapoja, Suomen lakia ja muita voimassa olevia säännöksiä.
 • Alaikäisellä käyttäjällä tulee olla huoltajansa lupa palvelun maksamiseen ja käyttöön.
 • Maksaessaan palvelusta tekstiviestillä, tulee käyttäjällä olla siihen lupa puhelinliittymän omistajalta.
 • Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, ja niiden luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. Poikkeuksen muodostavat samassa taloudessa asuvat saman perheen jäsenet, jotka voivat käyttää yhteistä käyttäjätunnusta.
 • ROCKWAY Oy:n määräaikaisen palvelun tilaus on sitova ja peruuttamaton välittömästi kun käyttäjä saa vahvistuksen onnistuneesta maksusuorituksesta.
 • Jos poistat käyttäjänimesi ROCKWAY Oy:n palvelusta ja rekisteröidyt myöhemmin uudelleen, menetettyä aikaa ei korvata.
 • Maksettua aikaa ei voi siirtää toiselle käyttäjälle.
JATKUVA TILAUS (aiemmin myös nimellä kestotilaus)


 • Jatkuva tilaus on Rockway Oy:n ja käyttäjän välinen sopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi ilman erillistä uusintatilausta, kunnes käyttäjä peruu sen, tai muuttaa sen määräaikaiseksi.
 • Tilausjakson pituus voi olla 1, 3, 6 tai 12 kuukautta riippuen asiakkaan valinnasta ja ROCKWAYn kulloinkin tarjoamasta tuotevalikoimasta.
 • Jatkuvan tilauksen ensimmäinen erä laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaan ensimmäisen tilausjakson alussa ja seuraavat jaksot kyseisen jakson alussa.
 • Käyttäjä voi lopettaa tilauksensa suoraan Rockwayn sivuston ”Omat tiedot” -sivun ”Laskutustiedot”-välilehdeltä. Käyttäjä voi muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Rockwayn laskutuksen sähköpostiosoitteeseen laskutus@rockway.fi tai puhelimitse Rockwayn tukipuhelimeen. Muutos astuu voimaan ilmoitushetkellä meneillään olevan laskutusjakson lopussa. Jos ilmoitus tehdään laskutusjakson jo vaihduttua on Rockwayllä oikeus laskuttaa jo alkanut laskutusjakso ja päättää tilaus tai muuttaa tilausta vasta kyseisen laskutusjakson loppuessa.
 • Rockwaylla on oikeus muuttaa myynnissä olevien tuotteiden valikoimaa ja hintoja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat on eritelty Rockwayn Internet-sivuilla. Hinnoittelun muuttuessa koskee uusi hinta kestotilaajaa aikaisintaan seuraavan laskutuskauden alusta.
 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Arvonlisäveron muutokset tai muut lakien, asetusten tai viranomaisten toimenpiteiden vaikutukset tuotteiden hintoihin on ROCKWAYllä oikeus ottaa huomioon välittömästi niiden voimaantulohetkestä alkaen, jolloin ne voidaan lisätä automaattisesti hintoihin.
JATKUVA TILAUS AUTOMAATTISELLA LUOTTOKORTTIVELOITUKSELLA, LISÄEHDOT


 • Kukin luottokorttiveloitus suoritetaan kuukauden samana päivänä laskutusjaksoksi sovitun kuukausimäärän välein. Jos veloituskuukaudessa on vähemmän päiviä kuin säännöllinen veloitus edellyttäisi, suoritetaan veloitus kuun viimeisenä päivänä (esimerkiksi jos normaalisti veloitus tapahtuu joka kuun 30. päivä, tapahtuu veloitus helmikuussa jo kuun viimeisenä päivänä).
 • Jos luottokorttia ei voida määräpäivänä veloittaa (esim. jos kortti on vanhentunut), Rockway pyrkii tilanteen korjaamiseksi saamaan yhteyden asiakkaaseen sähköpostitse tai puhelimitse 2 viikon ajan. Mikäli asiakkaaseen ei saada yhteyttä, voidaan asiakasta laskuttaa postitse. Tällöin laskuun voidaan lisätä laskutuslisänä 4,00 euroa. Rockway voi harkintansa mukaan myös katkaista tilauksen.
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS


Lunastettu määräaikainen käyttöoikeus on sidottu kelloon ja kalenteriin lunastushetkestä alkaen. Kun siis tilaa esimerkiksi 12 kuukautta käyttöoikeutta, loppuu tilaus 12:n kuukauden kuluttua tilaushetkestä riippumatta siitä, kuinka paljon palvelua on käyttänyt.
PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


 • Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa tämä sopimus ilman etukäteisvaroitusta. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja voi poistaa käyttäjän kaikki tiedot ilman erillistä ilmoitusta.
 • Mikäli palvelussa esiintyy käyttökatkoja, tai palvelu lopetetaan osittain, tai kokonaan, ei menetettyä aikaa korvata käyttäjälle.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä käyttöehtosopimus kolmannelle osapuolelle ilman erillistä ilmoitusta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilman ennakkoilmoitusta.
LASKUTUS, VIIVÄSTYSKORKO JA PERIMISKULUT


 • Jos käyttäjän maksutapa Rockwayn käyttöoikeudesta on laskutus, lähetetään lasku käyttäjän ilmoittamaan postiosoitteeseen kyseessäolevan tilausjakson alettua.
 • Mikäli lähetettyä laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Rockwayllä oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut. Viivästyskorko on korkeintaan korkolain mukainen Suomen Pankin vahvistama korko. Perimiskulujen suuruus on 4euroa/huomautuslasku.
 • Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, on Rockwayllä oikeus siirtää lasku perintätoimistolle perintälain mukaisia jatkotoimia varten.
TIETOSUOJA


 • Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.
 • Rekisteröidyt käyttäjät voivat muokata omia tietojaan ja poistaa käyttäjänimensä halutessaan kokonaan. Käyttäjänimen ja -tilin poisto suoritetaan pyytämällä sitä sähköpostitse tuki@rockway.fi -osoitteesta.
ERIMIELISYYDET


Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.