Improvisointia sointujen pohjalta

Julkaistu: 15.01.2016

 

UUSI KURSSI: SOLISTISEN IMPROVISOINNIN ALKEITA

Olemme julkaisseet uuden Solistisen improvisoinnin alkeita -kurssin, jolla luodaan perustaa solistiselle improvisoinnille. Improvisoinnin harjoittelu on kuin uuden kielen opiskelua. Ensin on opittava kielioppi ja sanastoa, ja tämän jälkeen kieltä voi alkaa soveltaa käytännössä. Tämän kurssin sanaston pohjana toimivat arpeggiot eli murtosoinnut.

Kurssi soveltuu kaikille improvisoinnista kiinnostuneille. Kurssin harjoitukset käydään läpi saksofonilla, mutta materiaali soveltuu mille tahansa solistiselle instrumentille. Kurssimateriaali on esitetty nuotteina, ja kaikki harjoitukset käydään läpi yhdessä kurssin opettajan, Johannes Salomaan kanssa. Nuotinlukutaito ei ole välttämätöntä, mutta siitä on kyllä apua harjoitusten sisäistämisessä.

Kurssilla käytetään apuna taustanauhoja, joiden avulla harjoitukset voi omaksua kunnolla. Kurssin harjoitukset kannattaakin käydä läpi huolellisesti, sillä improvisoinnin perusteisiin ei kannata jättää aukkoja.

SIIRRY KURSSIIN TÄSTÄ