ROCKWAY KUUKAUSILAHJOITUSTEN SÄÄNNÖT:

 • Lahjoitusten hakeminen on maksutonta.

 • Lahjoitusten hakeminen on mahdollista Rockwayn rekisteröityneenä käyttäjänä jättämällä hakemus ainoastaan siihen tarkoitetulla Rockwayn kuukausilahjoitusten sivulla.

 • Lahjoituksen saaja päätetään hakemusten perusteella aina lahjoituskuukauden päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä klo 15:00.

 • Rockwayn järjestelmä arpoo kymmenen hakemusta, joista Rockwayn työntekijöistä koostuva raati valitsee yhden lahjoituksen saajaksi.

 • Kunkin lahjoituksen hakemusaika alkaa kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 12:00 ja päättyy kuukauden viimeisenä päivänä klo 23:59.

 • Jokaisen lahjoituksen voi saada vain yksi henkilö.

 • Mikäli lahjoituksen saajaa ei tavoiteta hänen rekisteröityessään antamilla yhteystiedoilla viikon sisällä lahjoituspäätöksestä, lahjoitukselle päätetään uusi saaja.

 • Jos lahjoituksen saajaa ei jostain syystä voida päättää sille ennalta määrättynä aikana, toteutetaan päätös myöhemmin Rockway Oy:n sopivaksi katsomana aikana.

 • Hakemuksen voi tehdä vain omalla nimellään ja ajantasaisilla yhteystiedoillaan.

 • Lahjoitusta voi hakea toisen henkilön puolesta, missä tapauksessa siitä tulee kertoa hakemustekstissä.

 • Hakemusta ei saa tehdä ohjelmallisesti esimerkiksi ns. bottien avulla. 

 • Lahjoituksia hakevat hyväksyvät kuukausilahjoitusten säännöt.

 • Lahjoituksia eivät voi hakea Rockwayn työntekijät, eivätkä heidän perheenjäsenensä.

 • Lahjoituksia ei voi lunastaa rahana.

 • Lahjoituksia voivat hakea vain Suomessa asuvat henkilöt.

 • Lahjoittajalla on oikeus estää sääntöjä rikkovien käyttäjien osallistuminen.

 • Lahjoitukset toimitetaan Suomessa asuville järjestäjän kustannuksella myöhemmin sovittavalla tavalla.

 • Lahjoitukset järjestää Rockway Oy, Ilmalankatu 2A, 00240 Helsinki, tel. 045 7731 1111 yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 • Palveluun luovutetut tiedot käsitellään Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Salaisia tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan lain sitä edellyttäessä.